Data Pendaftar Mahasiswa Baru


No Kode Pendaftaran Nama Asal Sekolah
1 IAINN20172773 hasuan gutji umi makassar
2 IAINN20172784 Abshori Abdillah Universitas Muhammadiyah Malang
3 IAINN20172794 Syarifah Baharuddin IAIN Manado
4 IAINN20172796 Fahreza Qadri Hamadi Pondok Modern Darussalam Gontor
5 IAINN20172805 moh. sahran noor gonibala unversitas islam madinah
6 IAINN20172806 wahyuddiin ukoli STAIN Manado
7 IAINN20172838 Yamin Mokohama IAIN Alaudin
8 IAINN20172859 ABDUL MUIS ALI STAIN Manado
9 IAINN20172943 FITRI FAJRIN LIHAWA IAIN MANADO
10 IAINN20172962 Irfan Djabli STAIN Manado
11 IAINN20172977 MARINI TARIWANA IAIN MANADO
12 IAINN20172980 Nursidin Tingku IAIN Manado
13 IAINN20172982 Vitri Feybiyanti Samiun Unsrat


Informasi User :
Tanggal dan Waktu : 25/11/2017 06:55:47
IP : 54.225.36.143

Copyright © 2017 http://www.iain-manado.ac.id . All Rights Reserved.